Trò chơi Tháo rời Máy tính

Hoạt động STEM Trò chơi tháo rời máy tính

Đôi khi, một số hoạt động STEM phát sinh một cách ngẫu nhiên, chẳng hề có dự định trước, như việc tháo rời các bộ phận của chiếc máy tính. Cùng Stemlazy khám phá hoạt động STEM vui nhộn với trò chơi tháo rời máy tính, trẻ sẽ được dịp học được cách sử dụng […]