Cuộc đua xe chở trứng

Chuyên đề STEM liên quan: D&T – Thiết kế và Công nghệ, Engineering – Kỹ thuật Đối tượng học: 11 – 14 tuổi — Bài học đua xe chở trứng sẽ là một hoạt động thú vị giúp người học ứng dụng các kiến thức đã học của mình vào trong thực tiễn bằng cách […]