Hoạt động STEM

stemlazy.com

Cuộc đua xe chở trứng

Chuyên đề STEM liên quan: D&T – Thiết kế và Công nghệ, Engineering – Kỹ thuật Đối tượng học: 11 – 14 tuổi — Bài

Read More
Sản phẩm xây nhà bằng giấy hoàn thiện

Xây nhà bằng giấy

Chuyên đề STEM liên quan: D&T – Thiết kế và Công nghệ Đối tượng học: 11 – 14 tuổi —- Ngày nay, gấp giấy đã

Read More