Hoạt động STEM

stemlazy.com
bai hoc thuc hanh lam ra nhua tu sua

Làm ra nhựa từ sữa

Chuyên đề STEM liên quan: D&T – Thiết kế và Công nghệ Đối tượng: 11 – 14 tuổi — Hiện nay các nhà khoa học

Read More
vật liệu có từ tính

Vật liệu có từ tính

Hoạt động Vật liệu có từ tính này nhằm giới thiệu đến trẻ một tính chất vật lý quan trọng sẽ trở thành nền tảng

Read More
sáng hơn xa hơn

Sáng hơn xa hơn

Bức xạ điện từ (hay còn gọi là ánh sáng) vốn dĩ là một trong những hiện tượng quen thuộc mà con người đều tiếp

Read More
Siêu cấu trúc

Siêu cấu trúc

Là hoạt động được thiết kế bổ trợ cho hai môn học là Thiết kế và Công nghệ cũng như Khoa học, Siêu cấu trúc

Read More
học đòn bẩy với bập bênh

Học đòn bẩy với bập bênh

Là một trong những bộ tài liệu được phát triển để hỗ trợ việc giảng dạy chương trình tiểu học ở nhiều nước, học đòn

Read More