Notice: Undefined index: HTTP_REFERER in /home/tzxwhzpn/stemlazy.com/wp-content/themes/hello-elementor/hello-elementor.theme#archive on line 43

Hoạt động STEM

stemlazy.com
Hoạt động STEM: bao nhiêu plastic?

Bao nhiêu Plastic?

Hoạt động STEM với chủ đề Bao nhiêu Plastic? là một trong những khóa học thực tiễn nhằm giáo dục các học sinh về việc

Read More
Hoạt động STEM: Vật liệu gì đây?

Vật Liệu Gì Đây?

Là một trong những hoạt động chính của khóa học STEM dành cho trẻ. Hoạt động STEM với chủ đề “Vật liệu gì đây?” là

Read More
STEM 15 phút: Con thuyền đựng xu

Con thuyền đựng xu

Thiết kế của thuyền như thế nào để chở được nhiều đồ nhất? Cùng đến với hoạt động STEM 15 phút: Con thuyền đựng xu

Read More
STEM 15 phút: Muối ra muối, tiêu ra tiêu

Muối ra muối, tiêu ra tiêu

Cho một hỗn hợp muối và tiêu, làm cách nào để tách chúng ra? Cùng vào vai ông Bụt trong hoạt động STEM 15 phút:

Read More
STEM 15 phút: Trực thăng xay vòng

Trực thăng xoay vòng

Máy bay giấy sẽ bay thẳng tới trước, còn trực thăng giấy thì thế nào nhỉ? Cùng đến với hoạt động STEM 15 phút: Trực

Read More
STEM 15 phút: Bông tuyết đặc biệt

Bông tuyết đặc biệt

Hình dạng của một bông tuyết ảnh hưởng như thế nào đến tốc độ rơi của nó? Cùng đến với hoạt động STEM 15 phút:

Read More
STEM 15 phút: Sức mạnh hình dạng

Sức mạnh hình dạng

Khối trụ có hình dạng nào thì có sức đỡ tốt nhất? Cùng đến với hoạt động STEM 15 phút: Sức mạnh hình dạng để

Read More
STEM 15 phút: chất đá thành đống

Chất đá thành đống

Đất đá cũng có nhiều loại, mỗi loại có thể ứng dụng vào các công việc trong đời sống một cách khác nhau. Hãy cùng

Read More