Notice: Undefined index: HTTP_REFERER in /home/tzxwhzpn/stemlazy.com/wp-content/themes/hello-elementor/hello-elementor.theme#archive on line 43
chuyên ngành STEM ở trường Mỹ

Chuyên ngành nào ở các trường Mỹ đòi hỏi theo học nhiều khóa học S&E (Khoa học – Kỹ thuật) nhất?

Nội dung

Trong bài viết này, bạn sẽ phân biệt được những chuyên ngành STEM liên quan đến lĩnh vực S&E, lĩnh vực S&E khác nhau thế nào cũng như những khóa học cần thiết nếu muốn theo đuổi và làm việc trong lĩnh vực liên quan S&E.

Tổng quan

Theo số liệu được thống kê, có một lượng lớn sinh viên theo chuyên ngành Khoa học sức khỏe, Công nghệ sức khỏe, Công nghệ kỹ thuật và ngành Công nghệ khác. Mặc dù Quỹ Khoa học Quốc gia Mỹ coi những lĩnh vực này là lĩnh vực liên quan đến S&E (S&E-related) và sẽ không yêu cầu các bằng cấp liên quan đến dữ liệu S&E. Tuy nhiên, người theo đuổi những lĩnh vực trên đòi hỏi tham gia các khóa học S&E gồm khoa học sinh học, kỹ thuật, toán thống kê và khoa học máy tính.

chuyên ngành STEM 1

Khoa học, công nghệ sức khỏe là lĩnh vực nổi bật nhất trong những lĩnh vực liên quan đến S&E. Thống kê cho thấy sự tăng trưởng về số lượng bằng cấp trong lĩnh vực khoa học, công nghệ sức khỏe đã vượt xa tốc độ tăng trưởng về số lượng bằng S&E được cấp trong cả thập kỷ qua.

Thống kê số liệu các chuyên ngành STEM

So sánh lĩnh vực Khoa học/Công nghệ sức khỏe và S&E

Các bằng cấp của lĩnh vực liên quan đến S&E đáng chú ý nhất, chúng liên quan chặt chẽ với bằng cấp S&E. Trong năm 2012, số bằng cấp trong ngành khoa học/công nghệ sức khỏe đạt 216,794 cao hơn gấp 2,6 lần so với bằng cấp của lĩnh vực S&E (84,641).

Ở những cấp độ cao hơn, bằng cấp lĩnh vực S&E nhiều hơn bằng cấp lĩnh vực khoa học, công nghệ sức khỏe. Các ngành S&E chiếm số lượng cử nhân nhiều hơn 3,3 lần so với số lượng bằng cấp về khoa học/công nghệ sức khỏe được cấp vào năm 2012, lần lượt là 589,330 và 180,008. Ở bậc học Thạc sĩ vào năm 2012, số lượng bằng S&E (161,371) gần gấp đôi số bằng về khoa học/công nghệ sức khỏe (83,154).

chuyên ngành STEM 2

Năm 2009, dữ liệu gần nhất ghi nhận ở bậc học Tiến sĩ cho thấy số lượng Tiến sĩ ngành S&E được cấp bằng (33,284) cao hơn 4,2 lần số Tiến sĩ được trao bằng trong lĩnh vực khoa học/công nghệ sức khỏe (7966).

Ở mọi bậc học, lĩnh vực khoa học/công nghệ sức khỏe đều vượt qua S&E về tỉ lệ phần trăm gia tăng số lượng bằng cấp: tăng 167% so với 65% về số lượng bằng cấp liên kết giữa năm 2002 và 2012; số lượng bằng cử nhân tăng 137% so với 42%; số lượng bằng thạc sĩ tăng 87% so với 62%; và (từ 2002 đến 2009) tăng 129% so với 37% về số lượng bằng tiến sĩ.

Lĩnh vực Công nghệ – Kỹ thuật

chuyên ngành STEM 3

Có ít bằng cấp hơn được trao trong lĩnh vực Công nghệ – Kỹ thuật. Trong năm 2012, có 40.609 bằng cấp công nghệ kỹ thuật được cấp ở cấp liên kết; 18.231 ở trình độ cử nhân; 2.159 ở cấp bậc thầy; và 81 ở trình độ tiến sĩ.

  • Lĩnh vực S&E: khoa học và kỹ thuật. S&E bao gồm khoa học sinh học / nông nghiệp, khoa học vật lý, khoa học máy tính, toán học / thống kê, kỹ thuật, tâm lý học và khoa học xã hội. Khoa học vật lý gồm hóa học, vật lý, thiên văn học và khoa học trái đất / khí quyển / đại dương.
  • Lĩnh vực liên quan S&E (S&E-related): bao gồm khoa học sức khỏe, công nghệ sức khỏe, công nghệ kỹ thuật và các công nghệ khác liên quan đến S&E.

Thông qua bài viết, chúng ta thấy rằng ngành khoa học/công nghệ sức khỏe là một trong những lĩnh vực liên quan đến STEM đang được quan tâm và phát triển. Chuyên ngành STEM này được sự báo sẽ có nhu cầu lớn trong tương lai vì vậy phụ huynh, sinh viên có thể tham khảo trong quá trình lựa chọn ngành học để theo đuổi tại Mỹ.