STEM 15 phút: chất đá thành đống

Chất đá thành đống

Nội dung

Đất đá cũng có nhiều loại, mỗi loại có thể ứng dụng vào các công việc trong đời sống một cách khác nhau. Hãy cùng tham gia hoạt động STEM 15 phút: Chất đá thành đống để cùng thử tài phân loại và tìm hiểu ứng dụng các loại đá thế nào nhé.

Chuẩn bị cho hoạt động Chất đá thành đống

Trước khi bắt đầu hoạt động Chất đá thành đống, chúng ta cần chuẩn bị những vật dụng hỗ trợ hoạt động như:

  • Xô đựng x 1 cái
  • Kính lúp x  1 cái
  • Giấy ghi chú
  • Mánh ảnh

Hướng dẫn hoạt động Chất đá thành đống

Bước 1: Cho trẻ đi dạo xung quanh nhà và thu thập các loại đá có hình dáng khác nhau để bỏ vào thùng đựng của chúng. Nên nhắc trẻ chọn những viên đá nhỏ nằm rời rạc và lúc lấy đá không nên làm ảnh hướng đến động/ thực vật tại đó.

Bước 2: Phân loại và xếp nhóm các viên đá trẻ đã tìm được. Ví dụ, phân loại dựa trên kích thước, hình dạng, màu sắc, chất liệu,… Dán giấy ghi chú để thể hiện danh mục mà trẻ chọn.

Bước 3: Thử xếp chồng những viên đá đó theo nhiều tiêu chí khác nhau. Tính xem, trẻ có thể xếp được những viên đá thành mấy cách?

Mở rộng: Hướng dẫn trẻ phân loại và xác định các loại đá dựa trên tên khoa học của chúng như: đá lửa, trầm tích, marble…

Sau hoạt động, hãy hướng dẫn trẻ tìm hiểu thêm về đặc tính và công dụng của các loại đá ấy trong cuộc sống. Tìm những ví dụ thực tế trong cuộc sống đã ứng dụng những loại đá đó. Phân tích xem, loại nào được sử dụng cho mái nhà? Loại nào được sử dụng làm tường? Đặc tính nào làm cho chúng phù hợp với các công dụng đó?

Kiến thức học được

Trong địa chất học, đá được phân làm 3 nhóm chính:

  • Đá mác-ma: được hình thành khi mác-ca (đá nóng chảy) nguội đi và cứng lại.
  • Đá trầm tích: được hình thành khi các hạt vật chất tích tụ (trầm tích) bị ép lại với nhau thành từng lớp theo thời gian.
  • Đá biến chất: được hình thành dưới bề mặt trái đất khi các loại đá khác phải chịu nhiệt và áp suất mạnh bị biến tính.

Hy vọng qua hoạt động “Chất đá thành đống”, trẻ đã biết cách phân loại các loại đá và hiểu được công dụng của chúng khi bắt gặp trong đời sống thường ngày.