Vai trò của ngành Kỹ thuật trong Giáo dục toàn cầu năm 2021

Vai trò của ngành Kỹ thuật trong Giáo dục toàn cầu

Cùng Stemlazy tìm hiểu về vai trò ngành Kỹ thuật trong giáo dục và những chiến lược nhà trường nên áp dụng trong bối cảnh học trực tuyến đang trở thành xu hướng toàn cầu.  Đại dịch Covid-19 đã đem đến nhiều thay đổi trong ngành Giáo dục, điều dễ dàng nhận thấy nhất đó […]